AutoFilas

AutoFilas

Adaptivny systém tempomatu

Posledné roky boli charakterizované rýchlym vývojom v oblasti asistenčných systémov automobilu. Tento pokrok bol umožnený najmä vďaka vývoju a technologickému pokroku najmä vo vývoji a výrobe elektronických súčiastok. 

Komplexnosť dostupných funkcií rastie aj vďaka tomu, že rôzne systémy v automobiloch využívajú spoločné podfunkcie a tým pádom je vývoj oveľa jednoduchší, ako aj tým, že nárastá výmena informácií medzi systémami vozidiel. Predpokladá sa, že jazda za pomoci robotického pilota sa stane technickou realitou ešte počas aktuálneho desaťročia. Adaptívny tempomat (ACC) je jeden zo základných systémov, ktorý zároveň predpokladal základ pre ďalší vývoj, keď bolo po prvýkrát uvedené Audi A8 v roku 2003. V tomto evolučnom procese sa od tohto roku funkcionalita ACC postupne zlepšovala a dnes je tento systém využívaný vo väčšine Audi modelov. 

Pochopenie funkčných vzťahov medzi systémami je tiež výzvou pre servisných pracovníkov. Avšak znalosti, ktoré majú, sú nevyhnutné najmä pre správne vysvetlenie zákazníkom toho, ako systémy fungujú a čo môžu očakávať a taktiež pre vykonávanie funkčných testov, ako aj identifikáciu, diagnostiku a prípadné napravenie chýb.

Samoštudijný program (SSP 289) bol prvýkrát publikovaný, keď bol taktiež po prvýkrát predstavený systém ACC na modeli Audi A8 v roku 2003. Rozsah funkcií ACC sa od toho času výrazne rozšíril, vrátane meraných údajov poskytnutých inými senzormi. Ďalšie vylepšenia systému rozšírili jeho limity a výrazne zvýši jeho možnosti.

Tento samoštúdiový program slúži ako aktualizácia existujúceho SSP 289. Poskytuje tiež prehľad systémov ACC používaných v aktuálnych modeloch Audi. Ďalšou kľúčovou témou sú doplnkové funkcie, ktoré sú doplnením základných funkcií systému ACC. V oblasti služieb sa osobitná pozornosť venuje postupu nastavenia systému ACC s dvoma radarovými snímačmi.

Základné funkcie ACC

Prehľad

Adaptívny tempomat je systematicky nastupujúci rozvoj systému tempomatu, ktorý bol už po prvýkrát predstavený v modeli Audi A8 v roku 2003. Pokiaľ je cesta pred vami plynulá a bez prekážok, systém ACC reaguje podobne ako predchádzajúci tempomat, a to tak, že postupne pridáva rýchlosť na cieľovú rýchlosť, ktorá je nastavená vodičom. Ak nie je z dôvodu pomalšej jazdy automobilov pred vami zrýchliť auto na cieľovú rýchlosť, systém ACC udržiava vzdialenosť vozidla od vozidla, ktorá je taktiež nastavená vodičom. 

Vozidlo je v prípade potreby spomalené znížením výkonu motora, spomalením na nižší prevodový stupeň (u modelov s automatickým ovládaním) a / alebo použitím nápravnej brzdy. V určitých dopravných situáciách je však stále žiaduce aktívne brzdenie vozidla vodičom a táto potreba je aj označené symbolom varovania alebo zvukovým signálom.

Popis systému ACC

Možnosti ACC

Nasledujúci prehľad zobrazuje aktuálne modely Audi (modelový rok 2013), v ktorom je systém ACC k dispozícii. Sú v nich však použité rôzne variácie systému, v závislosti od špecifikácií v rôznych krajinách. Modely A6, A7 a A8 * sú vo všeobecnosti vybavené dvomi radarovými jednotkami a jednotkami vysielača-prijímača a dvomi kontrolnými jednotkami. ACC systém s riadiacou jednotkou vrátane radaru sa používa v modeloch Audi A3, A4, A5, Q5 a Q7 *.

V prípade modelov A3, A4, A5 a Q5 * je k dispozícii aj ACC pre vozidlá s manuálnou prevodovkou. V týchto modeloch je ACC k dispozícii v 2. prevodovom stupni a vyššie. 

Pre výber / zmenu prevodového stupňa a zapojenie spojky, nemusí byť akcelerátor stlačený, aby sa ACC aktivoval. ACC však nie je možné aktivovať počas riadenia rýchlosti.

Systémy ACC používané na vozidlách Audi sú spoločným vývojom AUDI AG a Robert Bosch AG.

*: vrátane modelov S a modelov RS

 Detekcia objektov

Nasledujúce pravidlá týkajúce sa detekcie objektov radarovými senzormi platia pre všetky systémy ACC používané v modeloch Audi: ACC reaguje na objekty, ktoré sa pohybujú, alebo tie, ktoré už boli identifikované ako pohybujúce sa objekty. Hoci systém dokáže detekovať aj stacionárne objekty, normálne nereaguje na stojace vozidlá, osoby, zvieratá alebo objekty prichádzajúcej premávky.

Existujú však aj ďalšie funkcie ACC, ktoré zohľadňujú do svojho merania a prehľadu aj stacionárne objekty.

Príkladom je funkcia Štart stop, ktorá detekuje prekážky pred vozidlom. V týchto prípadoch sa vozidlo automicky naštartuje hneď po tom, keď vozidlo uvoľní cestu a je možné prejsť (pozrite kapitolu Funkcia Štart stop systém). V týchto prípadoch je detekcia stacionárnych objektov v tesnej blízkosti realizuje pomocou prídavných snímačov (kamera, senzory).

Sledujte nás na sociálních sieťach

AUTOFILAS

KLÚČOVÝ SERVIS   |   CHIP TUNING   |   UPDATE NAVIGÁCIÍ

· DODATOČNÁ MONTÁŽ ORIGINÁLNÝCH SYSTÉMOV ·

· PROFESIONÁLNA DIAGNOSTIKA KONCERNU VW ·

· PRISPÔSOBOVANIE RIADIACICH JEDNOTIEK · 

AUTOFILAS

KLÚČOVÝ SERVIS   |   CHIP TUNING   |   UPDATE NAVIGÁCIÍ

· DODATOČNÁ MONTÁŽ ORIGINÁLNÝCH SYSTÉMOV ·

· PROFESIONÁLNA DIAGNOSTIKA KONCERNU VW ·

· PRISPÔSOBOVANIE RIADIACICH JEDNOTIEK ·