AutoFilas

AutoFilas

Asistenčné systémy ovládania na diaľku

Funkcie

• Monitorovanie: Front Assist – aktívny asistent monitorovania priestoru vpredu nepretržite monitoruje vzdialenosť od vozidla vpredu pomocou namontovaného radarového senzora v prednej časti vozidla v mriežke chladiča.

• Varovanie: tento aktívny asistent je schopný podporiť vodiča počas kritických situácií, a to tak, že pripraví brzdný systém, ktoré sú zároveň sprevádzané vizuálnymi a zvukovými výstrahami a v druhej fáze aj použitím bŕzd.

• Automatické brzdenie: ak vodič brzdí príliš málo, aktívny asistent využije čo najväčší brzdný tlak,  aby sa zabránilo kolízii. Ak vodič nebrzdí vôbec, aktívny asistent vozidlo zabrzdí automaticky.

• Automatické núdzové brzdenie: ak vodič nereaguje na tieto výstrahy, systém brzdí v prípade potreby automaticky.

Textové upozornenia na displeji v prípade možnej kolízie zobrazujú

 

Riziko kolízie – Mierne zvýšené – Zvýšenie – Extrémne vysoké – Nevyhnutné

Podmienky

• asistent monituje statické a pohybujúce sa vozidlá

• Rozsah rýchlosti 30-250 km/h

1. Predbežné varovanie

• Vizuálne a akustické varovanie

• Príprava bŕzd a zapnutie brzdového asistenta pre prípadnú rýchlu reakciu

2. Hlavné upozornenie / automatické čiastočné brzdenie

• Prahová hodnota systému brzdového asistenta sa zmenila na zvýšenú citlivosť

• Brzdové trhanie

• Automatické brzdenie pri max. 3,5 m/s

3. Pokročilé automatické čiastočné brzdenie

• Automatické brzdenie na 6,0-8,0 m/s

4. Cielené brzdenie

• Úplné brzdenie, aby sa zabránilo kolízii

Asistenčný systém pre núdzové brzdenie v meste

Úloha

Asistenčný systém pre núdzové brzdenie v meste je vylepšením systému Front Assist a monitoruje oblasť pred vozidlom pri nízkych rýchlostiach.

Funkcie

• Monitorovanie: Asistenčný systém pre núdzové brzdenie v meste nepretržite monitoruje vzdialenosť od premávky vpredu.

• Varovanie: systém najprv vydá zvukové a obrazové upozornenie a následne aj brzdí (pri rýchlosti 30-50 km/h).

• Automatické brzdenie: ak vodič v kritických situáciách brzdí príliš málo, systém vygeneruje toľko tlaku na brzdenie, aby sa zabránilo kolízii. Ak vodič nebrzdí vôbec, asistenčný systém Front Assist vozidlo zabrzdí automaticky.

Textové upozornenia na displeji v prípade možnej kolízie zobrazujú

 

Riziko kolízie: Mierne zvýšené – Zvýšenie – Extrémne vysoké – Nevyhnutné

Asistenčný systém pre núdzové brzdenie v meste

Rozsah rýchlosti 30-50km/h

Asistenčný systém pre núdzové brzdenie v meste

Rozsah rýchlosti 4-30km/h

Podmienky

• systém monitoruje zastavené a pohybujúce sa vozidlá

1. Predbežné varovanie

• Vizuálne a akustické varovanie (pri rýchlosti 30-50 km/h)

• Príprava bŕzd a zapnutie brzdového asistenta pre prípadnú rýchlu reakciu

2. Hlavné upozornenie / automatické čiastočné brzdenie

• Prahová hodnota systému brzdového asistenta sa zmenila na zvýšenú citlivosť

• Brzdové trhanie  (len pri 30-50 km / h)

3. + 4. Automatické čiastočné brzdenie

• Automatické brzdenie 8,0 m/s

Detekcia chodcov

Úloha

Asistenčný systém s detekciou chodcov kombinuje informácie z radarového senzora a signálov z prednej kamery na detekciu chodcov na strane cesty a na ceste. Ak je identifikovaný chodec, systém spustí vizuálne a akustické varovanie a v prípade potreby aj vozidlo zabrzdí.

Signály prednej kamery

Signály radarového senzora

 

Funkcie

• Monitorovanie: systém dokáže zistiť možnú kolíziu s chodcom.

• Varovanie: výstraha sa spúšťa prednou kamerou. Vodič je upozornený obrazovou a zvukovou výstrahou.

• Automatické brzdenie: ak systém vyhodnotí, že vodič brzdí príliš málo, systém vygeneruje sa čo najväčší brzdný tlak, aby sa zabránilo kolízii. Ak vodič nebrzdí vôbec, vozidlo sa zabrzdí automaticky.

Textové upozornenia na displeji v prípade možnej kolízie zobrazujú

 

Riziko kolízie: Mierne zvýšené – Zvýšenie – Extrémne vysoké – Nevyhnutné

Podmienky

• Identifikovanie osoby vyššej ako 95 cm

• Rozsah rýchlosti 4-65km/h

1. Predbežné varovanie

• Vizuálne a akustické varovanie

• Príprava bŕzd a zapnutie brzdového asistenta pre prípadnú rýchlu reakciu

2. Hlavné upozornenie

• Prahová hodnota systému brzdového asistenta sa zmenila na zvýšenú citlivosť

3. + 4. Automatické čiastočné brzdenie

• Automatické brzdenie 8,0 m/s2

Asistenčný systém upozornenia na vzdialenosť

Úloha

Tento asistenčný systém upozornenia na vzdialenosť vydáva vodičovi vizuálnu výstrahu, keď sa vozidlo pred ním nachádza vo vzdialenosti menšej ako 0,9 s. Vzdialenosť od vozidla idúceho pred vozidlom by mala byť dostatočne veľká, aby ste sa za ním mohli bezpečne zastaviť aj bez toho, aby došlo k kolízii, ak toto vozidlo náhle zabrzdí.

 

Funkcie

Asistenčný systém upozornenia na vzdialenosť tiež využíva radarový senzor na prednej časti vozidla na meranie vzdialenosti od predného vozidlo. Softvér upozorňujúci na vzdialenosť obsahuje tabuľky hodnôt, ktoré určujú kritickú vzdialenosť vo vzťahu k rýchlosti. Ak systém identifikuje bezpečnostné riziko, pretože idete príliš blízko vozidla pred vami, tento systém vás upozorní.

Toto predbežné varovanie je možné zapnúť alebo vypnúť cez prevádzkové a zobrazovacie jednotky MIB.

Sledujte nás na sociálných sieťach

AUTOFILAS

KLÚČOVÝ SERVIS   |   CHIP TUNING   |   UPDATE NAVIGÁCIÍ

· DODATOČNÁ MONTÁŽ ORIGINÁLNÝCH SYSTÉMOV ·

· PROFESIONÁLNA DIAGNOSTIKA KONCERNU VW ·

· PRISPÔSOBOVANIE RIADIACICH JEDNOTIEK · 

AUTOFILAS

KLÚČOVÝ SERVIS   |   CHIP TUNING   |   UPDATE NAVIGÁCIÍ

· DODATOČNÁ MONTÁŽ ORIGINÁLNÝCH SYSTÉMOV ·

· PROFESIONÁLNA DIAGNOSTIKA KONCERNU VW ·

· PRISPÔSOBOVANIE RIADIACICH JEDNOTIEK ·