AutoFilas

AutoFilas

Asistenčné systémy ovládania na diaľku

Úloha

Monitorovací systém „Front Assist“ monitoruje vzdialenosť od vozidla vpredu a rozpoznáva situácie, keď je vzdialenosť príliš malá. Je to systém varovania a automatického brzdenia, ak hrozí nebezpečenstvo kolízie. Ak existuje riziko kolízie zozadu, môže pomôcť (v rámci limitov systému) znížiť závažnosť nehody alebo v ideálnom prípade zabrániť nehode.

Funkcia City Emergency Brake – núdzová brzda a detekcie chodcov sú systémovými komponentmi Front Assist. Zatiaľ, čo sa Front Assist používa pri vyšších rýchlostiach, aby varoval vodičov, ak sú príliš blízko pri vozidle vpredu a zároveň, aby systém varoval o prípadných kolíziách a v prípade potreby bolo automaticky vozidlo zabrzdené, systém núdzového brzdenia v meste City Emergency Brake vykonáva túto úlohu v mestskej premávke. Predný asistent s funkciou City Emergency Brake bol už aj predtým súčasťou vozidiel. Po prvý raz však tento vylepšený systém reaguje aj na chodcov.

 

Sledujte nás na sociálných sieťach

AUTOFILAS

KLÚČOVÝ SERVIS   |   CHIP TUNING   |   UPDATE NAVIGÁCIÍ

· DODATOČNÁ MONTÁŽ ORIGINÁLNÝCH SYSTÉMOV ·

· PROFESIONÁLNA DIAGNOSTIKA KONCERNU VW ·

· PRISPÔSOBOVANIE RIADIACICH JEDNOTIEK · 

AUTOFILAS

KLÚČOVÝ SERVIS   |   CHIP TUNING   |   UPDATE NAVIGÁCIÍ

· DODATOČNÁ MONTÁŽ ORIGINÁLNÝCH SYSTÉMOV ·

· PROFESIONÁLNA DIAGNOSTIKA KONCERNU VW ·

· PRISPÔSOBOVANIE RIADIACICH JEDNOTIEK ·