AutoFilas

AutoFilas

Asistenčné systémy pre riadenie rýchlosti

Systém CCS tempomatu s obmedzovačom rýchlosti

Indikátor prednastavenej maximálnej rýchlosti

 

Zobrazenie nastavenej maximálnej rýchlosti

Úloha

Obmedzovač rýchlosti má za úlohu obmedziť rýchlosť vozidla na prednastavenú maximálnu rýchlosť, a to aj v prípade, ak sa vodič snaží zrýchliť stlačením plynového pedálu. Tým pádom sa zabezpečí aj dodržiavanie nastavených rýchlostných limitov.

Návrh systému

Obmedzovač rýchlosti vyžaduje, aby súčasťou vozidla bol aj tempomat (CCS) alebo adaptívny tempomat (ACC).

Funkcie

Obmedzovač rýchlosti funguje tak, že sa zasahuje do systému riadenia motora. Automatická brzda nie je obmedzovačom rýchlosti. Prednastavený rýchlostný limit môže byť dočasne pozastavený pomocou plynového pedálu len vtedy, keď bolo zistené preradenie na automatickej prevodovke. Brzdenie a zošliapnutie spojky systém nedeaktivuje.

Operácie

Obmedzovač rýchlosti je možné zapnúť a vypnúť a ovládať pomocou spínača ľavého stĺpika riadenia alebo pomocou tlačidla na multifunkčnom volante.

 

 

Sledujte nás na sociálných sieťach

AUTOFILAS

KLÚČOVÝ SERVIS   |   CHIP TUNING   |   UPDATE NAVIGÁCIÍ

· DODATOČNÁ MONTÁŽ ORIGINÁLNÝCH SYSTÉMOV ·

· PROFESIONÁLNA DIAGNOSTIKA KONCERNU VW ·

· PRISPÔSOBOVANIE RIADIACICH JEDNOTIEK · 

AUTOFILAS

KLÚČOVÝ SERVIS   |   CHIP TUNING   |   UPDATE NAVIGÁCIÍ

· DODATOČNÁ MONTÁŽ ORIGINÁLNÝCH SYSTÉMOV ·

· PROFESIONÁLNA DIAGNOSTIKA KONCERNU VW ·

· PRISPÔSOBOVANIE RIADIACICH JEDNOTIEK ·