AutoFilas

AutoFilas

Cúvacia kamera

Úloha

Cúvacia kamera je monitorovací kamerový systém na monitorovanie okolia, ktorý šoférovi umožňuje vidieť celú oblasť okolo vozidla. Ponúka vodičom rôzne pohľady a konfigurácie, ktoré môžu byť špecificky vybrané podľa dopravnej situácie a toho, čo šofér potrebuje zobraziť.

Cúvacia kamera 2.0 je vylepšením systému s:

• Ďalšími funkciami

• Rozpoznaním prekážok

• Podrobným zobrazením okolia vozidla a kamerou s vyšším rozlíšením (megapixelový HDR)

• Zobrazením na celej obrazovke a rozdelením obrazovky

• Optimalizovaným displejom OPS

• Novými 3D pohľadmi z vtáčej perspektívy

• Kalibráciou počas výroby a zjednodušením dizajnu kamerového systému. Pomocou štyroch kamier sa vytvára pohľad na okolie vozidla.

Predná spätná kamera je nad poznávacou značkou, kamera zadného pohľadu je inštalovaná nad značkou na zadnej kapote. Pravé a ľavé cúvacie kamery sú umiestnené na spodnej strane vonkajších spätných zrkadiel. Každá kamera má uhol otáčania 190 stupňov, čo umožňuje zobrazenie priestoru pre celú oblasť okolo vozidla vrátane „slepých miest“. Obraz sa potom zobrazí na ovládacej a zobrazovacej jednotke MIB. Vďaka tomu, že sa oblasti prezerania kamery prekrývajú, umožňuje to získať presnejší a realistickejší optický prechod medzi zobrazovacími oblasťami susedných kamier.

Funkcie

Cúvacia kamera je schopná monitorovať priestor pri rýchlosti od 0 do 15 km/h. Systém sa aktivuje a deaktivuje pomocou tlačidla pomoci pri parkovaní E266. 

Kamery po aktivácii monitorujú okolie vozidla. Nasnímané zábery sú ešte pred zobrazením špeciálne upravené riadiacou jednou, pretože hrubé snímky zo širokoúhlých kamier sú značne skreslené. Pozorovací uhol je potom nastavený na požadovaný pohľad – a taktiež pred jeho zobrazením prebieha spracovanie obrazu. Nakoniec, v závislosti od pohľadu kamera, sú k nemu doplnené aj pomocné čiary, ktoré pomáhajú šoférovi bližšie zobraziť vzdialenosti a možné smery cúvania vozidla. Tento spracovaný obrázok sa potom zobrazí na obrazovke MIB a na displeji. V závislosti od toho, ktorá pohľad je vybraný, zobrazujú sa aj statické a dynamické pomocné čiary. Tieto pomocné čiary vám umožnia lepšie posúdiť vzdialenosti a zobraziť možné smery pohybu vozidla najmä pri parkovaní. 

Sledujte nás na sociálných sieťach

AUTOFILAS

KLÚČOVÝ SERVIS   |   CHIP TUNING   |   UPDATE NAVIGÁCIÍ

· DODATOČNÁ MONTÁŽ ORIGINÁLNÝCH SYSTÉMOV ·

· PROFESIONÁLNA DIAGNOSTIKA KONCERNU VW ·

· PRISPÔSOBOVANIE RIADIACICH JEDNOTIEK · 

AUTOFILAS

KLÚČOVÝ SERVIS   |   CHIP TUNING   |   UPDATE NAVIGÁCIÍ

· DODATOČNÁ MONTÁŽ ORIGINÁLNÝCH SYSTÉMOV ·

· PROFESIONÁLNA DIAGNOSTIKA KONCERNU VW ·

· PRISPÔSOBOVANIE RIADIACICH JEDNOTIEK ·