AutoFilas

AutoFilas

Dynamické zobrazenie dopravného značenia 

Úloha

Tento systém rozpoznávania dopravných značiek informuje vodiča o dopravných značkách, ktoré v súčasnosti platia. Doteraz systém rozpoznával a zobrazoval len niektoré dopravné značky ako rýchlostné obmedzenia, obmedzenia predbiehania a niekoľko ďalších značiek.

Druhá generácia systému rozpoznávania dopravných značiek dokáže rozpoznať nasledujúce dopravné značky a použiť ich na kontrolu hodnovernosti:

• Mestské značky

• Začiatok a koniec diaľnice

• značka STOP

• Zákazové značky – vstup

• Informačné značky udávajúce smer

• Koniec všetkých obmedzení

• Obytná zóna

Tieto znaky sa však nezobrazujú. s543_105

Funkcie

Systém detekuje dopravné značky s prednou kamerou. Zobrazia sa na multifunkčnom displeji a / alebo na ovládacej a zobrazovacej jednotke MIB. Pre optimálne zobrazenie systém rozpoznávania dopravných značiek spracováva tri rôzne typy informácií: uznané dopravné značky, informácie z navigačného systému a súčasného dáta vozidla.

Dopravné značky rozpoznané kamerou sú posúdené podľa hodnovernosti, relevantnosti a platnosti. Systém zároveň analyzuje údaje z vozidla. Nakoniec hodnotí situáciu a zobrazuje vodičovi aktuálne platné dopravné značky, ktoré boli uznané v rámci systému. V niektorých prípadoch systém rozpozná len cestu v obmedzenom rozsahu, a to v prípade, ak sú cesty niečím pokryté alebo znečistené.

Dynamické zobrazenie dopravného značenia 2.0 vydá ďalšie výstražné správy, ak systém zistí, že prekročíte rýchlostné obmedzenia. Upozornenie je uvedené na prístrojovej doske. Varovanie rýchlosti je možné zapnúť a vypnúť na obrazovke informačného systému. Môže byť aj vybrané v krokoch po 5 až 15 km/h.

 

Sledujte nás na sociálných sieťach

AUTOFILAS

KLÚČOVÝ SERVIS   |   CHIP TUNING   |   UPDATE NAVIGÁCIÍ

· DODATOČNÁ MONTÁŽ ORIGINÁLNÝCH SYSTÉMOV ·

· PROFESIONÁLNA DIAGNOSTIKA KONCERNU VW ·

· PRISPÔSOBOVANIE RIADIACICH JEDNOTIEK · 

AUTOFILAS

KLÚČOVÝ SERVIS   |   CHIP TUNING   |   UPDATE NAVIGÁCIÍ

· DODATOČNÁ MONTÁŽ ORIGINÁLNÝCH SYSTÉMOV ·

· PROFESIONÁLNA DIAGNOSTIKA KONCERNU VW ·

· PRISPÔSOBOVANIE RIADIACICH JEDNOTIEK ·