AutoFilas

AutoFilas

Indikátor straty tlaku v pneumatikách

Indikátor straty tlaku v pneumatikách (TPLI Plus) je systém monitorovania tlaku v pneumatikách, ktorý sa meria nepriamo. Je to rozšírená verzia systému TPLI. Doteraz systém rozpoznával tlakové straty prostredníctvom valcovania obvodu pneumatiky v jednej polohe kolesa. Rovnako ako systém TPLI, indikátor straty tlaku v pneumatikách (TPLI Plus) je softvérový modul v riadiacej jednotke ABS J104. Teraz môže detekovať aj pomalé straty tlaku v pneumatikách okrem prudkých a náhlých tlakových strát. Ak sa tlak v pneumatike mení na jednom alebo viacerých kolesách, je vydané vizuálne upozornenie prostredníctvom výstražnej kontrolky tlaku vzduchu v pneumatikách K220 na prístrojovej doske multifunkčného displeja. Tiež na upozornenie zaznie zvuk ako akustické varovanie.

Prevádzka

TPLI Plus funguje pomocou kontrolného tlačidla straty tlaku v pneumatikách E492, spínača stĺpika riadenia, multifunkčného volantu alebo virtuálneho tlačidla nastavenia menu MIB auta.

 

Vo svojej základnej funkcii TPLI Plus vyhodnocuje rýchlostné signály zo snímačov kolies ABS (snímače rýchlosti) a porovnáva ich s referenčnými údajmi. Pomocou informácií o rýchlosti môže TPLI Plus určiť správanie vibrácií pneumatík pomocou prídavných signálov ako je, napríklad, krútiaci moment motora, pozdĺžne zrýchlenie a rýchlosť stáčania. 

Keď sa valec pneumatík valí, bude vibrovať s charakteristickým vzorom vibrácií pozostávajúcim z prirodzenej frekvencie a amplitúdy, ktoré ovplyvňujú signál rýchlosti. Ak sa tlak v pneumatike zmení, vibrácie sa tiež zmenia. Porovnaním vibračných vzorov jednotlivých pneumatík (spektrálna analýza) dokáže TPLI Plus dokáže detekovať nepatrné chyby straty tlaku v pneumatikách. Tým pádom sa odhalia aj tie najmenšie straty tlaku v pneumatikách. Môžu sa vyskytnúť na ktorejkoľvek pneumatike a nedokáže byť detekovaná konvenčným systémom TPLI. 

Porovnanie

TPLI Plus sa líši od TPLI nasledovnými rozdielmi:

• Spektrálna analýza

  • Súčasne je znázornených niekoľko pozícií kolies;
  • Rýchla detekcia tlakových strát a difúznych strát;
  • Individuálne rozpoznanie polohy kolesa (je možné vyhodnotiť akúkoľvek stratu tlaku na ktorejkoľvek z pneumatík).
  • Detekcia tlakovej straty počas adaptačnej fázy (kalibrácia);
  • Detekcia snehových reťazí (TPLI Plus nie je aktivované, ak sa zistí nasadenie snehových reťazí);

 

Systém monitorovania tlaku vzduchu v pneumatikách (TPMS)

Úloha

Systém monitorovania tlaku vzduchu v pneumatikách môže zistiť mierne, vážne alebo náhle tlakové straty na každej pneumatike (vrátane rezervného kolesa so senzorom tlaku v pneumatikách). Je to systém priameho merania, to znamená, že meria vnútornú teplotu pneumatiky a zrýchlenie pneumatiky, ktoré sa merajú priamo v pneumatike cez spínač tlaku v pneumatike.

Zmena tlaku v pneumatike je indikovaná priamo pneumatikou prostredníctvom výstražnej kontrolky straty tlaku K220 na prístrojovej doske ako aj varovnými správami, ktoré sa zobrazujú prostredníctvom informácie o skutočnom tlaku v pneumatike na prístrojovej doske alebo na ovládacích a zobrazovacích jednotkách MIB.

 

 

Sledujte nás na sociálních sieťach

AUTOFILAS

KLÚČOVÝ SERVIS   |   CHIP TUNING   |   UPDATE NAVIGÁCIÍ

· DODATOČNÁ MONTÁŽ ORIGINÁLNÝCH SYSTÉMOV ·

· PROFESIONÁLNA DIAGNOSTIKA KONCERNU VW ·

· PRISPÔSOBOVANIE RIADIACICH JEDNOTIEK · 

AUTOFILAS

KLÚČOVÝ SERVIS   |   CHIP TUNING   |   UPDATE NAVIGÁCIÍ

· DODATOČNÁ MONTÁŽ ORIGINÁLNÝCH SYSTÉMOV ·

· PROFESIONÁLNA DIAGNOSTIKA KONCERNU VW ·

· PRISPÔSOBOVANIE RIADIACICH JEDNOTIEK ·