AUTO FILAS

AUTO FILAS

Škoda Octavia III RS

SK

  • Výmena riadiacej jednotky motora
  • Kalibracia asistencnych systémov

 

HU

  • Motorvezérlő csere
  • Kalibráció aszisztens rendszereknek

 

GB

  • Motor control unit changé
  • Calibration for assistant systems

 

DE

  • Motorsteuergerät wechselt
  • Kalibration für Fahrzeug Assistent Systems

Sledujte nás na sociálných sieťach

AUTOFILAS

KLÚČOVÝ SERVIS   |   CHIP TUNING   |   UPDATE NAVIGÁCIÍ

· DODATOČNÁ MONTÁŽ ORIGINÁLNÝCH SYSTÉMOV ·

· PROFESIONÁLNA DIAGNOSTIKA KONCERNU VW ·

· PRISPÔSOBOVANIE RIADIACICH JEDNOTIEK · 

AUTOFILAS

KLÚČOVÝ SERVIS   |   CHIP TUNING   |   UPDATE NAVIGÁCIÍ

· DODATOČNÁ MONTÁŽ ORIGINÁLNÝCH SYSTÉMOV ·

· PROFESIONÁLNA DIAGNOSTIKA KONCERNU VW ·

· PRISPÔSOBOVANIE RIADIACICH JEDNOTIEK ·