AutoFilas

AutoFilas

Asistent manipulácie s prívesom

Asistent manipulácie s prívesom zjednodušuje cúvacie manévre s prívesom. Systém preberá riadenie hneď ako zadáte smer a uhol točenia. Vozidlo a príves sú riadené systémom, kým šofér má na starosti plynový pedál a brzdy.

 

Návrh systému

Asistent manipulácie s prívesom bude reagovať s automatickým brzdením, ak je rýchlosť väčšia ako 7 km/h. Ak vodič počas manévrovania uchopí volant alebo stlačí tlačidlo pomocného parkovacieho asistenta, systém je deaktivovaný. Asistent manipulácie s prívesom ovláda vozidlo pomocou integrovaného softvérového algoritmu, ktorým je riadiaca jednotka Park Assist 3.0.

Funkcie

Najprv je potrebné vybrať reverzný prevod, aby ste mohli manévrovať príves dozadu. Stlačte tlačidlo riadenia parkovacieho asistenta, aby ste aktivovali systém „Trailer Assist“.

 

Aktuálne a možné uhly manévrovania vozidla sú zobrazený na prístrojovej doske. Systém funguje na základe algoritmov, ktorý využíva údaje z cúvacej kamery a táto kamera práve monitoruje a vyhodnotí uhol natočenia prívesu. Uhol riadenia je kalkulovaný optickým meraním uhla natočenia prívesu. Systém automaticky zistí vzdialenosť medzi guľovou spojkou na konzole a prívesom.

Maximálny uhol natočenia prívesu doľava aj vpravo je 45 °.

 

Pomocou spínača nastavenia zrkadla, ktorý je v tomto prípade funguje ako joystick, môžete nastaviť smer jazdy vozidla a prívesu do plynulo sa meniaceho uhla.

 

Systém prívesu riadi príves automaticky v nastavenom smere. Vodič pracuje s plynovým pedálom a brzdou. Systém riadi príves automaticky ovládaním elektromechanickým posilňovačom riadenia. Malé úpravy môžu byť zrealizované pomocou spínača nastavenia zrkadla.

 

Sledujte nás na sociálních sieťach

AUTOFILAS

KLÚČOVÝ SERVIS   |   CHIP TUNING   |   UPDATE NAVIGÁCIÍ

· DODATOČNÁ MONTÁŽ ORIGINÁLNÝCH SYSTÉMOV ·

· PROFESIONÁLNA DIAGNOSTIKA KONCERNU VW ·

· PRISPÔSOBOVANIE RIADIACICH JEDNOTIEK · 

AUTOFILAS

KLÚČOVÝ SERVIS   |   CHIP TUNING   |   UPDATE NAVIGÁCIÍ

· DODATOČNÁ MONTÁŽ ORIGINÁLNÝCH SYSTÉMOV ·

· PROFESIONÁLNA DIAGNOSTIKA KONCERNU VW ·

· PRISPÔSOBOVANIE RIADIACICH JEDNOTIEK ·