AutoFilas

AutoFilas

Systémy na pomoc vodičovi pri parkovaní

Parkovací asistent – Park Assist (3.0)

Úloha

Parkovací asistent 3.0 má oproti systému Parkovaciemu systému 2.0 rozšírené funkcie. Systém je teraz tiež schopný parkovať dopredu v kolmých parkovacích priestoroch. Automaticky rozpozná vhodné parkovacie miesto (paralelné alebo kolmé parkovanie). Počas parkovania systém preberá manévrovanie (rovnako ako vo verzii 2.0). Vodič zostáva zodpovedný za prevádzku – plyn, brzda a spojka.

Operácie

Systém sa aktivuje pomocou parkovacieho asistenta – tlačidlo riadenia E581. Kontrolka parkovacieho asistenta je aktivovaná prostredníctvom tlačidla K241 a svieti, keď je funkcia aktívna.

Vodič si môže vybrať alternatívne parkovacie scenáre pomocou tlačidla riadenia parkovacieho asistenta. Alternatívy sú zobrazené na displeji prístrojovej dosky. Vzhľadom na to, že systém väčšinou rozozná viacero miest, v ktorých systém môže teraz zaparkovať, vždy vyberie to, v ktorom je možné zaparkovať najjednoduchšie.

Tlačidlo riadenia parkovacieho asistenta E581

 

Predné kolmé parkovanie

 

Reverzné kolmé parkovanie

 

Paralelné parkovanie

Meranie parkovacích miest

Predtým, ako systém ponúkne vodičovi pomoc pri riadení, parkovacie miesto asistent a určí polohu vozidla vzhľadom na parkovacie miesto. Ultrazvukové senzory boli optimalizované a teraz dokážu detekovať a vyberať parkovacie miesta s väčšou presnosťou. Snímače PDC majú dosah 2 m a vonkajšie parkovacie asistenčné senzory majú dosah 4 m. Parkovanie dopredu v kolmých parkovacích priestoroch je možné odteraz aj bez cúvania.

Parkovacie miesto je rozpoznané v momente, keď šofér prednú časť vozidla zabočí do parkovacieho miesta. Po aktivácii parkovacieho systému, je systém schopný realizovať až 10 parkovacích manévrov.

Požiadavky:

• Šírka parkovacieho miesta musí byť na minimálne šírka vášho vozidla plus 80 cm.

• Dĺžka vozovky musí byť aspoň dĺžka vášho vozidla plus 1 m.

• Maximálna rýchlosť parkovacieho manévru je 7 km/h.

 

Šírka cesty

max. 7 km/h

40cm 40cm

Parkovanie dopredu v kolmých parkovacích priestoroch, keď šofér prejde okolo tohto parkovacieho miesta.

Parkovacie miesto sa zistí pri jazde v momente, keď šofér prejde okolo parkovacieho miesta. Po aktivácii systému parkovacieho asistenta parkovací režim možno zaparkovať realizovaním niekoľkých manévrov.

Požiadavky:

• Šírka parkovacieho miesta musí byť na minimálne šírka vášho vozidla plus 80 cm.

• Môžete prejsť cez parkovacie miesto rýchlosťou až 20 km/h.

• Maximálna rýchlosť parkovacieho manévru je 7 km/h.

 

max. 7km/h

40cm 40cm

Podpora brzdy

Systém podpory bŕzd má dve funkcie:

• Brzdy zasiahnu, ak sa prekročí rýchlosť odporúčaná systémom na parkovanie

Ak je prekročená povolená rýchlosť parkovania 7 km/h, zasiahne výstražná brzda. Asistent však takto reaguje iba raz. Prekročenie rýchlosti druhýkrát spôsobí deaktiváciu systému.

• Brzdenie na zastavenie

Ak sa rozpozná nebezpečenstvo kolízie s prekážkou, vozidlo sa zabrzdí na doraz. Systém je následne hneď deaktivovaný.

Sledujte nás na sociálných sieťach

AUTOFILAS

KLÚČOVÝ SERVIS   |   CHIP TUNING   |   UPDATE NAVIGÁCIÍ

· DODATOČNÁ MONTÁŽ ORIGINÁLNÝCH SYSTÉMOV ·

· PROFESIONÁLNA DIAGNOSTIKA KONCERNU VW ·

· PRISPÔSOBOVANIE RIADIACICH JEDNOTIEK · 

AUTOFILAS

KLÚČOVÝ SERVIS   |   CHIP TUNING   |   UPDATE NAVIGÁCIÍ

· DODATOČNÁ MONTÁŽ ORIGINÁLNÝCH SYSTÉMOV ·

· PROFESIONÁLNA DIAGNOSTIKA KONCERNU VW ·

· PRISPÔSOBOVANIE RIADIACICH JEDNOTIEK ·