AUTO FILAS

AUTO FILAS

 Zadná dopravná výstraha

Úloha

Systém spätného dopravného upozornenia vás upozorní na pohybujúce sa predmety v priestore za vozidlom, keď cúvate dozadu na kolmé parkovacie miesto.

Funkcie

Radarové senzory pre systém pomoci pri zmene jazdného pruhu používajú aj systém zadného dopravného výstražného systému. Senzor meria vzdialenosť od približujúceho sa objektu a jeho rýchlosť. Tieto informácie sa používajú na určenie času do možnej kolízie. Zadný dopravný výstražný systém má tri eskalačné etapy:

informačná fáza

etapa varovania

brzdný zásah

Ak je kolízia pravdepodobná, vozidlo sa zabrzdí na a zastavenie s maximálnou brzdnou silou.

Varovanie

Vizuálne zobrazenie v prístrojovej doske multifunkčného displeja (text a gong, ak auto nie je vybavené parkovacou vzdialenosťou PDC systémom varovania)

Ak je nainštalovaný PDC, vydá sa akustické upozornenie

Automatický brzdný zásah cca. 0,8 s pred možnou kolíziou

Systémové obmedzenia

Uhol snímania radarových snímačov je približne. 180 °

Rozsah skenovania cca. 50m

Rýchlostný rozsah vlastného vozidla od 1 km / h až 12 km / h

Rýchlostný rozsah zistených vozidiel / objektov vyššia ako 4 km / h

Musí byť zaradený spätný chod

Systém upozornenia vodiča – Driver Alert System

Úloha

Systém upozornenia vodiča povzbudzuje vodičov, aby si urobili prestávku, ak ich správanie pri riadení naznačuje, že sú unavení. Systém zisťuje odchýlky od normálneho jazdného správania a tým podporuje jazdu na ceste, diaľniciach a cestných komunikáciách, ktorá je bezpečná.

Funkcie

Systém je aktivovaný a deaktivovaný na MIB systéme a zobrazuje sa cez „Driver Alert System Active “.

Systém sa aktivuje približne po cca 15 minút času jazdy – to je čas, ktorý je potrebný na vyhodnotenie správanie vodiča. Pri rýchlostiach 65 km / h a vyšších, systém priebežne monitoruje jazdné správanie a vyhodnocuje závery o schopnosti vodiča viesť vozidlo.

Spolu s riadením vozidla sa vyhodnocujú údaje o jazdnej situácii (rýchlosť vozidla, akcelerátor použitie pedálu, smerové svetlá, denná doba, trvanie atď.) a tlačidlá stlačené ovládačom nastavenia a komfortné funkcie (vzduch telefónny systém atď.) zaregistrované a odoslané cez zbernicu CAN do diagnostiky rozhrania pre dátovú zbernicu, kde sú analyzované. Ak je systém zistí, že vodič je unavený, odporúčí sa prestávka, ktorá bude sprevádzaná vizuálnym a akustickým signálom.

Žiadosť o prestávku sa zobrazí ako text v multifunkčnom displeji na prístrojovej doske na päť sekúnd a doplní ju zvuk gongu. Táto správa sa opakuje raz za 15 minút.

Sledujte nás na sociálných sieťach

AUTOFILAS

KLÚČOVÝ SERVIS   |   CHIP TUNING   |   UPDATE NAVIGÁCIÍ

· DODATOČNÁ MONTÁŽ ORIGINÁLNÝCH SYSTÉMOV ·

· PROFESIONÁLNA DIAGNOSTIKA KONCERNU VW ·

· PRISPÔSOBOVANIE RIADIACICH JEDNOTIEK · 

AUTOFILAS

KLÚČOVÝ SERVIS   |   CHIP TUNING   |   UPDATE NAVIGÁCIÍ

· DODATOČNÁ MONTÁŽ ORIGINÁLNÝCH SYSTÉMOV ·

· PROFESIONÁLNA DIAGNOSTIKA KONCERNU VW ·

· PRISPÔSOBOVANIE RIADIACICH JEDNOTIEK ·